AKTUALITY

Informace o platbě příspěvků pro školní rok 2017/2018 najdete níže. Je třeba je uhradit, co nejdříve.

 

Příspěvky: Příspěvky se platí jednorázově ve výši 3.500 Kč bezhotovostním převodem:

    číslo účtu: 1642761359/0800

    variabilní symbol: rodné číslo dítěte (stačí prvních 6 čísel)

    specifický symbol je: 1111

    do poznámky uvést jméno dítěte

Seznam zaplacených příspěvků si můžete zkontrolovat  na našich webovkách zde, kde zadáte jméno Vašeho dítěte a vyskočí Vám potřebné informace.

KALENDÁŘ AKCÍ

 

školkyžactvoklub