FAQ

(často kladené otázky)

Kdo jsou vaši trenéři, mohu jim s klidným svědomím svěřit své dítě?

Všechny naše trenéry si pečlivě vybíráme. Klademe důraz na jejich vztah k dětem a schopnost pracovat s dětmi tak, aby se děti na tréninky těšily a trénovaly s radostí. Současně mají všichni trenéři potřebnou trenérskou licenci, která dokládá jejich odborné vzdělání a pravidelně procházejí povinným vzděláváním pod záštitou Českého atletického svazu. Většina trenérů jsou bývalí, nebo aktivní sportovci a mohou tak svým svěřencům předávat zkušenosti, které získali léty vlastního tréninku.

Proč si vybrat jako sport pro své dítě právě atletiku?
Jaké vybavení dítě pro trénink atletiky potřebuje?
V kolika letech se děti specializují na konkrétní atletickou disciplínu?
Proč všechny vaše tréninkové skupiny netrénují na Městském stadionu?
Je možné atletiku kombinovat s nějakým jiným sportem?
Účastní se děti už v atletické přípravce nějakých závodů?
Co všechno je součástí členských příspěvků a proč se vlastně platí?
Je opravdu tak důležité, aby děti pravidelně sportovaly?

Sport je pro děti jedním ze zásadních faktorů, který může velmi pozitivně ovlivnit jejich budoucí život. Díky sportu získají mnoho užitečných návyků, smysl pro povinnost, pohybové dovednosti, sociální cítění a v neposlední řadě je zde také důležitý benefit v podobě lepšího zdraví. Děti se učí fungovat v kolektivu, utvářejí si žebříčky hodnot, získávají cenné zkušenosti ve vztazích mezi sebou, soupeři, trenéry apod. Naučí se prohrávat a pochopí, že výhra není samozřejmost a musí se pro ni něco udělat.

Od kolika let u vás mohou děti začít se sportovní přípravou?
Proč jsou vaše tréninky postaveny na množství her, když jste atletický klub?
Jak poznám, na kterou atletickou disciplínu se mé dítě hodí nejvíce?
Jak je to s tréninky venku, když je nepříznivé počasí a není zrovna dvakrát hezky?
Je vhodná účast rodičů na tréninku?
Jak mám rozumět vaší spolupráci se Sportovním gymnáziem?
Co vlastně znamená zkratka "SSK" v názvu vašeho klubu?

SYSTÉM TRÉNINKOVÉ PŘÍPRAVY V SSK VÍTKOVICE

(posloupnost jednotlivých kategorií)

Všichni atleti v Atletickém klubu SSK Vítkovice mají zajištěnou kvalifikovanou sportovní přípravu od svých ranných začátků, kdy u nás nejprve trénují společně se svými rodiči a získávají své první sportovní zkušenosti, přes přípravku, žactvo a dorost až do juniorského a dospělého věku. Způsob a náročnost přípravy odpovídá věku sportovce a kategorii ve které se aktuálně nachází. V mladších kategoriích je kladen důraz na pohybovou všestrannost a s přibývajícím věkem se postupně každý atlet začíná specializovat na konkrétní atletickou disciplínu, nebo disciplíny. Jak na sebe jednotlivé kategorie navazují se můžete podívat níže.

PŘÍPRAVKA

Tréninkové skupiny v atletické přípravce trénují vždy v dvouletých intervalech podle ročníku narození. Nejmladší děti trénují nejprve společně se svými rodiči a po dvou letech, kdy už jsou dostatečně samostatné, přecházejí do tréninkových skupin, kde trénují samy.  U nejstarších dvou ročníků přípravky pak vybíráme omezený počet talentovaných dětí do výběrových tréninkových skupin (VTS), kde se děti podobné výkonnosti společně připravují na přechod do žactva.  Ostatní děti se na přechod do žactva samozřejmě připravují také a to způsobem odpovídajícím fyzickým a duševním možnostem dětí ve skupině. Cílem naší atletické přípravky je všestranný rozvoj pohybových schopností dítěte. Zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy míčových her, gymnastiky a základních atletických disciplín. Tréninky jsou prováděny formou hry tak, ať nedojde k pozdějšímu přesycení a znechucení sportování.

  • 1
    Benjamínci
  • 2
    Minipřípravka
  • 3
    Přípravka

ŽACTVO - JUNIOŘI

Žactvo je rozděleno do dvou kategorií - "Mladší žáci" a "Starší žáci". Obě kategorie opět trénují ve dvouletých intervalech dle ročníku narození. Talentované děti ve starším žactvu již mají možnost také doplňkově trénovat u trenéra konkrétní specializace. Všichni žáci, kteří absolvují závody a výkonnostní testy jsou bez ohledu na výkonnost zařazeni do SpS (Sportovní střediska jsou základním článkem péče o sportovně talentovanou mládež v České republice). Na žactvo navazují kategorie "Dorost" a "Junioři", kde atleti pokračují v tréninkových dvouletých cyklech. Při splnění vyhlášených limitů jsou dorostenci a junioři zařazeni do SCM (Sportovní centrum mládeže) a podporováni ČAS (Českým atletickým svazem).

SENIOŘI

Atleti v seniorských kategoriích pokračují v tréninku dle jejich atletické specializace. Při splnění limitů mohou být zařazeni do VSCM (Vrcholové sportovní centrum mládeže). VSCM podporuje vybrané talentované atlety kategorie U23 napříč Českou republikou příspěvkem na sportovní přípravu. Za atlety, zařazené ve VSCM, odpovídá organizačně reprezentační trenér mládeže. Sportovní přípravu řídí osobní trenéři atletů.

BMI (Body Mass Index)

Zkratka BMI (index tělesné hmotnosti) je pojem, se kterým jste již určitě někdy setkali. Jedná se o nejrozšířenější index, který se používá jako indikátor podváhy, nadváhy, nebo obezity. Pro výpočet se používá vzorec, který zahrnuje poměr výšky a hmotnosti. Jeho výsledek samozřejmě není zcela přesný, protože nezahrnuje věk a pohlaví, podíl tuku a svalové hmoty, ale pro orientaci v dané problematice je dostačující. Minimálně pokud výrazně vybočujete z hodnot určující optimální váhu, měli byste zpozornit a začít hledat příčinu.

BMI kalkulačka

Pro výpočet Body Mass Indexu prosím zadejte svou hmotnost v kg a výšku v cm a naše kalkulačka vám vypočítá váš BMI. Výsledek porovnejte s přiloženou výsledkovou tabulkou. 

Výsledek berte prosím zejména u dětí pouze jako orientační. BMI neslouží jako diagnostika zdravotního stavu, ale pouze jako univerzální indikátor podváhy, nadváhy, nebo obezity.

Výsledková tabulka

Pro klasifikaci vypočtené hodnoty BMI se používá tabulka vytvořená Světovou zdravotnickou organizací (WHO):

BMI
Hodnocení hmotnosti
< 18,5 podváha
18,5 - 24,9 optimální váha
25 - 29,9 nadváha
30 - 34,9 obezita prvního stupně
35 - 39,9 obezita druhého stupně
> 40 obezita třetího stupně