PŘIHLÁŠKA DO ATLETICKÉ PŘÍPRAVKY
SSK VÍTKOVICE

Sezóna 2020/2021 (děti narozené v letech 2010 - 2017)

Tréninkové skupiny pro sezónu 2020/2021

Ročníky 2010 - 2011 (Přípravka)
Ročník Tréninková skupina Tréninky léto
Tréninky zima
2010/11 Martina Lichnovská I. Út a Čt 16:00 - 17:30/ Městský stadion Út a Čt 16:00 - 17:00/ Gym. Hajdy
2010/11 Martina Lichnovská II. Út a Čt 17:30 - 19:00/ Městský stadion Út a Čt 17:00 - 18:00/ Gym. Hajdy
2010/11 Adéla Šnobelová Út a Čt 16:00 - 17:30/ Městský stadion Út a Čt 16:30 - 17:30/ Městský stadion
2010/11 Pavel Červenka (VTS) Po a St 17:00 - 18:30/ Městský stadion Po a St 17:00 - 18:00/ Městský stadion
2010/11 Lucka Červenková (VTS) Po a St 17:00 - 18:30/ Městský stadion Po a St 18:00 - 19:00/ Městský stadion
2010/11 Kristýna Jeřábková Út a Čt 15:30 - 17:00/ Městský stadion Út a Čt 15:30 - 16:30/ Městský stadion
Ročníky 2012 - 2013 (Minipřípravka)
Ročníky 2014 - 2015 (Benjamínci)
Ročníky 2016 - 2017 (Rodiče + děti)

INFORMACE

Pro registraci vašeho dítěte do AK SSK Vítkovice na sezónu 2020/2021 vyplňte prosím on-line přihlášku. Po úspěšném přihlášení vám systém automaticky vygeneruje e-mail s potvrzením přihlášení včetně údajů, které jste do přihlášky zadali a pokynů k platbě (pokud vám email nedorazí zkontrolujte prosím také složku SPAM a hromadná pošta).

Přílohou potvrzovacího e-mailu je také formulář pro registraci dítěte do Českého atletického svazu, ten prosím doneste vyplněný svému trenérovi na první trénink.  (Pokud vaše dítě nebude absolvovat lékařskou prohlídku zdravotní způsobilosti, vyplňte prosím datum poslední absolvované preventivní lékařské prohlídky.)

Děti prosím přihlašujte do skupiny odpovídající ročníku narození vašeho dítěte. Přihlášení do jiné skupiny (např. z důvodu trénování sourozenců apod.) vždy konzultujte s vedoucím trenérem. Vyhrazujeme si právo přesunout děti přihlášené do nesprávné skupiny jinam.

Jednotlivé tréninkové skupiny budou v nabídce přihlášky vždy pouze do jejich naplnění. Do zaplněné skupiny se již není možné přihlásit, tedy ji v on-line formuláři nenajdete.

Výše příspěvků pro sezónu 2020/21 je stanovena na 3 800,- Kč, platí se jednorázově bezhotovostním převodem. U dětí přihlášených v průběhu července a srpna je termín úhrady nejpozději do 31.8.2020, pokud se dítě přihlásí po 1.9.2020, je třeba úhradu provést do jednoho týdne od jeho přihlášení.
Všechny děti řádně a včas přihlášené s uhrazenými příspěvky nejpozději do 31.8.2020 (připsáno na účet SSK Vítkovice) obdrží funkční tričko ve zcela novém designu klubu.
Děti, které nebudou přihlášeny do 31.8.2020 a nebudou mít do stejného data uhrazené příspěvky, nemají na tričko nárok.

Platba musí obsahovat tyto údaje:

- číslo účtu: 665344/5500
- variabilní symbol: rodné číslo dítěte (stačí prvních 6 čísel)
- specifický symbol je: 1111
- do poznámky uveďte jméno dítěte

Věnujte prosím pozornost správnému zadání platebního příkazu! Platbu s neúplnými údaji nejsme schopni přiřadit ke konkrétnímu dítěti a toto dítě tak u nás v evidenci nemá příspěvky uhrazeny. Děti s neuhrazenými příspěvky nebudou vpuštěny na trénink.

Podmínkou platnosti Vaší přihlášky, je uhrazení členských příspěvků připsáním na účet SSK Vítkovice do stanoveného data. Všem přihláškám, které nebudou do tohoto data uhrazeny, hrozí jejich storno  a uvolnění míst ve skupinách dalším zájemcům.

První tréninky začínají v září. Informace k tréninkům naleznete v sekci "Skupiny" v aktualitách trenéra, ke kterému jste se přihlásili.

pozn. Informace o jednotlivých tréninkových skupinách jsou v tuto chvíli orientační, ale budeme se je snažit dodržet.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

1. Potvrzení o zaplacení příspěvků
2. Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Potvrzení o zaplacení příspěvků pro pojišťovnu si můžete nechat potvrdit na sekretariátě SSK Vítkovice v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. (1. patro administrativní budovy na Městském stadioně). Pro rychlejší vyřízení si prosím připravte datum úhrady příspěvků a číslo účtu ze kterého byly uhrazeny.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

INFORMACE O DÍTĚTI

Tabulka jednotlivých velikostí
(CH - chlapecké, D - dívčí)

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE GDPR*

1. GPDR - Souhlasím s tím, aby SSKV zpracoval a evidoval osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s členstvím a činností v rámci SSKV. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na rodné číslo.
2. GPDR - Souhlasím s tím, že SSKV je oprávněn poskytovat uvedené údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence Českého atletického svazu a současně i k vedení evidence členské základny v ČUS a rovněž k identifikaci sportovce při soutěžích.
3. GPDR - Souhlasím s fotografováním a natáčením mého dítěte v běžném režimu SSKV na všech akcích, které SSKV pořádá. Tyto fotografie mohou být prezentovány na webu SSK Vítkovice, v tisku, na CD, v publikacích, v propagačních letácích SSKV nebo na veřejnosti.
4. GDPR - Souhlasím s účastí svého dítěte na sportovních akcích a soutěžích a se zpracováním nezbytných osobních údajů dítěte za účelem realizace těchto akcí a zajištění souvisejících služeb (např. cestovní pojištění, doprava, ubytování, strava apod.) včetně případného předání těchto osobních údajů třetím osobám provádějící výše uvedené služby.
5. GDPR - Souhlasím se zveřejněním sportovních výsledků v běžném režimu SSKV na všech akcích, které SSKV pořádá. Tyto sportovní výsledky mohou být prezentovány na webu SSK Vítkovice, v dlouhodobých tabulkách a statistikách SSKV, v tisku, na CD, v publikacích, v propagačních letácích SSKV nebo na veřejnosti.


Souhlas poskytuji výhradně za tímto účelem. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je SSKV oprávněn zpracovat a evidovat i po ukončení členství mého dítěte v SSKV.
Tento souhlas mohu kdykoli odvolat, a to stejným způsobem, jako jsem jej udělil. Odvolání souhlasu působí do budoucna a nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů za tímto účelem.